"Edukimi për të ardhmen tënde,"

Me një gamë kursesh, përfshirë “Prokurorimi Publik,” “Protokoll Arkive,” dhe “Drejta Doganore,” ne synojmë të ndihmojmë profesionistët të përmirësojnë aftësitë e tyre dhe të qëndrojnë në avangardë të industrive të tyre respektive.

Lorem Ipsum Dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TRAINIMET TONA

Programet tona mësimore jane ideuar dhe janë përshtatur nga trainuesit tanë profesionistë, me bindjen që secili kurs do t’u ofrojë studentëve informacionin e duhur teorik dhe praktik. Krahas rasteve praktike që ofron programi i trainimit, studentët do të inkurajohen që të jenë pjesë aktive e trainimit me rastet e tyre praktike që kanë hasur gjatë punës dhe këto raste do t’i aplikojnë praktikisht nën drejtimin e trainuesve tanë. 

Në këtë mënyrë studentët pjesëmarrës rrisin nivelin e tyre profesional dhe janë në gjendje të marrin më shumë përgjegjësi mbi veten. Programet dhe trainuesit tanë bëjnë të mundur që studentët të arrijnë objektivat e trainimit.

LICENCIMI DHE CERTIFIKIMI

Instituti O.N.C është licensuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Qendra Kombëtare e Biznesit dhe ka miratuar të gjitha programet profesionale dhe Certifikatat përkatëse nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive.

PROGRAME PROFESIONALE

Programet e trainimeve bazohen në aktet ligjore të përditësuara dhe në zbatimin e praktikave më të mira. Ato prezantohen nga trainues me eksperiencë shumë vjeçare që garantojnë shpjegim profesional teorik dhe praktik. Programet dhe metodologjia e mësimdhënies mundësojnë që secili pjesëmarrës të arrijë objektivat e kërkuara, pavarësisht nivelit fillestar apo të avancuar.

VENDNDODHJA E FAVORSHME

Duke u gjendur në zonë tepër të favorshme, pranë qendrës së Tiranës, përballë Toptani Shopping Center, përveçse keni mundësi parkimi pranë zyrave tona, jeni shumë pranë stacionit të autobusit dhe vendit të ndalimit të taksive.

KURSE NË KLASË DHE ONLINE

Trainimet në klasë zhvillohen në përmbushje të plotë me rregullat e parandalimit të Covid-19. Gjithësesi, nëse ju përshtatet më shumë, të gjitha trainimet tona mund t’i ndiqni online, duke ju mundësuar mësim interaktiv me trainuesin dhe akses në materialet e trainimit.

TRAINIMET PROFESIONALE

PROKURIMI PUBLIK

Lorem ipsum dolor sit amet, contetur adicing elit. Ut elit tellus.

PROTOKOLL – ARKIVE

Lorem ipsum dolor sit amet, contetur adicing elit. Ut elit tellus.

E DREJTA DOGANORE E AVANCUAR

Lorem ipsum dolor sit amet, contetur adicing elit. Ut elit tellus.

E DREJTA DOGANORE NË PRAKTIKË

Lorem ipsum dolor sit amet, contetur adicing elit. Ut elit tellus.

NUK GJENI TRAINIMIN QË KËRKONI ?

Na bëni me dije kërkesën tuaj për trainim profesional.
Trainesit tanë do t’ju njoftojnë për programin që plotëson nevojat tuaja si dhe kohën kur do të fillojë trainimi.

NJOFTIMET E FUNDIT NGA O.N.C

Përse të na zgjidhni ne ?

5

+

Lorem Ipsum
10

+

Lorem Ipsum
10

+

Lorem Ipsum
10

+

Lorem Ipsum